Begrippenlijst

Omdat er momenteel veel woorden en begrippen circuleren, willen wij duidelijk maken wat wij met verschillende begrippen bedoelen.

Hier is onze begrippenlijst met uitleg/omschrijving

Vrouw                   
Een volwassen persoon van het vrouwelijke geslacht.

Man                          
Een volwassen persoon van het mannelijk geslacht

Trans geïdentificeerde man
Een man die doet alsof hij vrouw is / – zich vrouw voelt / – die een vrouw imiteert. Een trans geïdentificeerde man. Eerder geschreven als trans-vrouw. Tegenwoordig hertaalt naar ‘trans vrouw’, wat het verkeerde idee geeft dat het om een soort vrouw gaat, met meer overeenkomsten dan verschillen met andere soorten vrouwen.

Trans geïdentificeerde vrouw
Een vrouw die doet alsof zij man is / – die zich man voelt / – die een man imiteert. Een trans geïdentificeerde vrouw. Eerder geschreven als trans-man. Tegenwoordig hertaalt naar ‘trans man’, wat het verkeerde idee geeft dat het om een soort man gaat, met meer overeenkomsten dan verschillen met andere soorten mannen.

Gender / genderrol      
De eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Cultuur speelt hierin een grote rol. Ook wel sekse stereotype.

Geslacht/sekse             
Het geslacht waarmee de persoon geboren word ten behoeve van voortplanting. Het geslacht is gebaseerd op XY chromosomen/mannelijke (penis, scrotum) of xx-chromosomen/vrouwelijke (eierstokken, baarmoeder, vulva). Intersekse is hierbij echter een geboorte afwijking en geen geslacht op zichzelf. 

Genderidentiteit            
Genderidentiteit of psychologisch geslacht is iemands persoonlijke beleving van zijn of haar gender. Het kan zijn dat iemand zich qua genderidentiteit tegengesteld voelt aan wat het geslacht aangeeft.

Genderdysforie         
Een diagnostische term. Genderdysforie is een mentale aandoening die patiënten een sterk ongemak geeft met het geboorte geslacht. Het is zeer raadzaam eerst een uitgebreid psychologisch traject te volgen alvorens tot transitie te besluiten. Dysforie is een zeer complex geheel van vele en verschillende ervaringen van geïnternaliseerde vrouwenhaat, geïnternaliseerde homofobie, verwarring, schaamte, gevoelens van
vervreemding van het eigen lichaam, neigingen tot zelfbeschadiging, hyperfixatie, hersenspoeling, onverwerkt trauma, sociale besmetting en de wens om aan seksisme te ontsnappen.

Transseksueel           
Een persoon die vanwege (ernstige) gender dysforie zijn of haar uiterlijke geslachtskenmerken heeft laten veranderen in die van het andere geslacht.

Transgender            
Vaak gebruikt als synoniem voor een transseksueel. Tevens een paraplu term waar bv ook transseksuelen / travestieten onder vallen.

Non-binair
Niet uitgaande van 2 geslachten (mannelijk/vrouwelijk). Mensen die zich van geen van beide seksen voelen en zich ook niet als zodanig willen identificeren.

Transitie
Middels medicatie en medische ingrepen het uiterlijk zoveel mogelijk aanpassen naar het wens-geslacht.
Zelfbeschadiging / medicalisering / cosmetische chirurgie / imitatie van het andere geslacht.

Detransitie
Gevolgen van transitie proberen terug te draaien.

Detransitioner
Ook wel spijtoptant genoemd, iemand die zich heeft laten opereren en medicatie heeft gebruikt om een uiterlijk als van het andere geslacht te hebben en terug wil naar geboortegeslacht.

Desister
Iemand die halverwege de route is om zich middels operaties en medicatie een uiterlijk als van de andere sekse te laten aanmeten en terug wil naar het geboortegeslacht. Dit komt regelmatig voor bij jongeren die aan puberteitsblockers en andere hormonen zijn begonnen.

Seksegelijkheid            
Gelijkheid in waardering sociaal/cultureel/maatschappelijk voor mensen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.

Gendergelijkheid          
Gelijkheid in waardering sociaal/cultureel voor alle genders.

Gender non-conformerend
Niet conformerend aan sekse stereotypen.

Gender-kritisch
Kritiek hebben op / kritisch zijn ten aanzien van sekse stereotypen / vrouwenhaat / LHB eugenetica

Transfoob                      
Hedendaags scheldwoord voor iedereen die gender-kritisch is.

TERF
Oorspronkelijk bedoelt als een label voor transfobe feministen en staat voor Trans Exclusionaire Radicale Feminist. Tegenwoordig wordt dit label toegekend aan mensen die kritisch staan tegenover de transgender lobby. Oorspronkelijk een woord voor een persoon die transseksuelen niet accepteert en vaak tegenwerkt in
het bereiken van uiterlijk van hun wensgeslacht.

Een artikel over wat taal en woordkeuze doet met cultuur en denkwijze wordt helder uiteengezet op onze website https://www.voorzij.nl/de-gendercult-wint-de-taalstrijd/