ARKANSAS VERBIEDT ALS EERSTE STAAT MEDICATIE EN OPERATIE VAN TRANS TIENERS

Arkansas verbiedt als eerste staat in de US behandelingen voor tieners met genderdysforie volgens het ‘affirmatiemodel’

Wereldwijd is er de laatste jaren een exponentiële groei in het aantal verwijzingen voor genderdysforie*. Er melden zich drie keer zoveel meisjes als jongens, terwijl dat vroeger andersom was.

Behandeling van tieners met genderdysforie vindt veelal plaats volgens het ‘affirmatiemodel’, waarmee de keuze voor het andere geslacht ‘bevestigd’ wordt. Er wordt onmiddellijk aangenomen dat het kind, omdat het dat zelf zegt en wil, geholpen moet worden om het lichaam te veranderen. Dat gebeurt middels behandeling met puberteitsremmers, cross-seks (geslachtsveranderende) hormonen en operaties. Dit wordt ook wel het ‘Dutch protocol’ genoemd, omdat het bij de genderkliniek van de VU is uitgevonden.

Afgezien van het feit dat medicamenteuze behandeling en aanpassingen van het lichaam de psychische problemen niet wegnemen, hebben puberteitsremmers en cross-seks hormonen ernstige bijwerkingen op het gebied van hart- en vaatziekten en kanker. 

De Amerikaanse staat Arkansas verbiedt nu als eerste staat het affirmatiemodel voor tieners met genderdysforie. Dit is geregeld in de wet “Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act”. ‘Experimentation’ omdat deze middelen niet zijn geregistreerd voor deze toepassing. Het affirmatiemodel wordt nu vervangen door psychotherapeutische counseling. Bij 80% tot 95% van de kinderen die worstelen met genderdysforie, gaat deze met psychologische behandeling namelijk over. Zo kun je ‘tijd kopen’ om een goede beslissing te nemen.

In Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk was men ook al tot deze conclusie gekomen. 

Finland evalueerde het effect van het affirmatiemodel vorig jaar en kwam tot de conclusie dat er geen positief effect was. Finland volgt niet langer het affirmatiemodel voor jongeren.

In Zweden toonde een studie over de hele bevolking in Zweden naar personen die in de loop van 30 jaar een geslachtsverandering had ondergaan, aan dat het zelfmoordpercentage 19 keer hoger was dan onder de algemene bevolking. Daar werd behandeling volgens het affirmatiemodel veel terughoudender en is overgegaan tot meer psychotherapeutische behandelingen.

In het Verenigd Koninkrijk oordeelde Het Britse Hooggerechtshof vorig jaar dat patiënten onder de 16 jaar niet de rijpheid hebben om in te kunnen stemmen met het affirmatiemodel, wat zulke verstrekkende gevolgen heeft. De Britse ‘National Health Service’ heeft het behandelprotocol hierop aangepast.

Ook in Nederland komen kritische geluiden van de behandelaren de Amsterdamse genderkliniek. Wanneer zullen zij de moed hebben om het affirmatiemodel een halt toe te roepen en meer in te zetten op psychotherapie? 

*genderdysforie’: als iemand het eigen geslacht afwijst en liever van het andere geslacht zou willen zijn.