30 prangende vragen over zelfidentificatie van geslacht en de transgenderwet

Inbreng Stichting Voorzij in het kader van verwacht plenair debat over zelfidentificatie van geslacht nr 35825 V&J Wijziging Boek 1 BW na het zomerrces in de eerst week van september 2022.

De stichting Voorzij dringt erop aan dat het wetsvoorstel tot aanpassing van de transgenderwet teruggaat naar de Raad van State en dat de vragen over de benadeling van de waardigheid, privacy en veiligheid van vrouwen en meisjes eerst beantwoord worden, voordat het wetsvoorstel wordt behandeld. Dit onderwerp zien wij als een als omstreden medisch-ethische kwestie, die veel zorgvuldiger behandeling behoeft. 

Introductie

De Tweede Kamer behandelt binnenkort de nieuwe ‘transgenderwet’  Voorgenomen is om mensen de vrijheid te geven om zonder tussenkomst van een arts hun geslacht te  wijzigen op hun geboortecertificaat. Dit geldt ook voor mannen die (nog) niet operatief/hormonaal hun geslacht hebben laten aanpassen (in zo’n 80% van de gevallen hebben deze mannen nog de volledige mannelijke geslachtsorganen). Als dat geslacht op papier eenmaal gewijzigd is, dienen zij volgens de wet behandeld te worden volgens hun nieuwe formele geslacht.

Dit betekent dat een man die zich als vrouw identificeert (ook wel bekend onder de term ‘transvrouw’) bij geen enkele  voorziening voor vrouwen de toegang mag worden geweigerd. Ook niet op plaatsen waar zij kwetsbaar zijn omdat ze ontkleed zijn (kleedkamers, vrouwensauna) of op plaatsen waar zij kwetsbaar zijn doordat zij slapen (vrouwenslaapkamers, daklozenopvang). 

Bij het maken van deze wet is onvoldoende gekeken naar de belangen van vrouwen en meisjes. In feite wordt het begrip ‘vrouw’ (en alle afgeleiden zoals moeder, dochter, zuster etc.) met deze wet afgeschaft. Een ‘vrouw’ kan immers ook een fysieke man zijn. Deze wet is dus gebaseerd op gevoelens en niet op feiten. De consequenties op sociaal-maatschappelijk, psychisch en juridisch gebied zijn onvoldoende doordacht.

Vrouwen maken 50% van de bevolking uit, maar met hun belangen wordt geen rekening gehouden in deze wet. Hun waardigheid, privacy en veiligheid is in het geding.

De taakomschrijving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is ‘Werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving.’ 

Het wetsvoorstel 35825 leidt tot een onveiliger en onrechtvaardiger samenleving voor meisjes en vrouwen. Vrouwenorganisatie Voorzij heeft dit tijdens de internetconsultatie al uitgebreid en onderbouwd naar voren gebracht. De Raad van State heeft de benadeling van vrouwen en meisjes door deze wet echter praktisch genegeerd. 

Wij hebben in dit document een aantal belangrijke vragen op een rijtje gezet, die eerst beantwoord zouden moeten worden, alvorens deze wet zou kunnen worden overwogen. De dertig vragen zijn onder een aantal kopjes gerangschikt: Seksuele Intimidatie, Discriminatie, Kinderen en ouders, Botsing met rechten van andere minderheden, Het verzamelen en interpreteren van data, Sport, Vrouwenquotum en een Slotakkoord.

(Seksuele) Intimidatie

 1. Hoe voorkomt u dat zich als vrouw identificerende mannen, die bijvoorbeeld veroordeeld zijn wegens mishandeling, moord, aanranding, verkrachting of Syrië-gang in een vrouwengevangenis terecht komen, bij kwetsbare vrouwen die geen kant op kunnen?
 1. Hoe voorkomt u dat mannen die zich als vrouw identificeren en die eerder als man zijn veroordeeld wegens gluren of exhibitionisme, zich vrijelijk mogen ophouden in toiletten en kleedruimtes bestemd voor vrouwen?
 1. Hoe regelt u dat, bij  misbruik van deze wet, de overheid het recht heeft de wijziging in geslachtsregistratie terug te draaien om toekomstige slachtoffers te beschermen?

Discriminatie

 1. Wat wordt gezien als overtredingen van de wet op discriminatie op basis van gewijzigd geslacht in de geboorteakte?
 2. Wordt het als een haatmisdrijf gezien om mensen te ‘misgenderen’ en wordt daardoor iedere melding/ aangifte van wangedrag door een zich trans identificerende man onmogelijk gemaakt?
 3. Mag een dames schoonheidssalon weigeren de geslachtsdelen van een als vrouw geïdentificeerde man te harsen?
 4. Mogen vrouwen/meisjes, die in hun vrouwen kleedkamer, -toilet of -douche een man zien, contact opnemen met de beveiliging of politie,  of moeten ze hem eerst vragen naar zijn geboortecertificaat?
  Maken zij, of de uitbater, zich schuldig aan strafbare discriminatie als later blijkt dat die persoon zich officieel als vrouw heeft laten registreren?
 1. Hoe voorkomt u dat in deze penibele situaties vrouwen/meisjes geen (professionele) hulp meer durven in te roepen omdat zij bang zijn van discriminatie of zelfs haatmisdrijf te worden beschuldigd?
 1. Mogen vrouwen vragen om een vrouwelijke arts/gynaecoloog in het ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk, niet zijnde een als vrouw geïdentificeerde man?
 2. Mogen vrouwen in ouderenzorg en patiënten met Alzheimer/dementie verwachten dat zij bij bijvoorbeeld intieme hygiëne door vrouwelijk personeel worden geholpen? Deze patiënten kunnen zich vaak niet meer goed uitdrukken maar weten wel instinctief wie man en wie vrouw is.
 3. Kan het als discriminatie (of zelfs haatmisdrijf) worden gezien wanneer een lesbische vrouw weigert te daten met een man die zich als vrouw identificeert?
 4. Is het discriminatie als een vrouwelijke werkneemster bij Justitie weigert verdachten of veroordeelden te visiteren die zich als vrouw identificeren maar in het bezit zijn van mannelijke geslachtsorganen? Of omgekeerd: als een verdachte of veroordeelde vrouw weigert door een medewerker gevisiteerd te worden die zich als vrouw identificeert maar mannelijke secundaire geslachtskenmerken heeft? Hetzelfde geldt voor fouilleren, bijvoorbeeld op Schiphol.
 5. In hoeverre zal een gender-kritische mening van individuen en organisaties beschermd worden in de wet? Zullen mensen die in het openbaar (bijvoorbeeld op het werk, of in social media) zeggen dat biologisch geslacht onveranderlijk is, beschermd zijn in hun vrije meningsuiting en vrijheid van geloof en overtuiging, of wordt het straks als ‘hate speech’ beschouwd en strafrechtelijk vervolgd?
 6. In hoeverre worden mensen en organisaties beschermd die door grote, invloedrijke derde partijen (zoals banken, tech bedrijven) worden dwarsgezeten of geweerd door hun basale rechten te ontnemen, alleen vanwege het feit dat zij het begrip sekse zien als een onveranderlijk biologisch feit?
 1. Als mensen met mannenlijven ook ‘vrouw’ kunnen zijn, is discriminatie op basis van zwangerschap en bevalling dan nog discriminatie op basis van sekse? Voorbeeld: Als een zwangere vrouw ontslagen wordt of geen contractverlenging krijgt omdat ze zwanger is, kan zij dat op dit moment aanvechten als seksediscriminatie. Op welke grondslag kan een zwangere vrouw na invoering van deze wet nog haar ontslag aanvechten?

Kinderen en ouders

 1. Zullen ouders het ouderlijk gezag over hun kind verliezen als zij het niet eens zijn met een lichamelijke behandeling van genderdysforie (puberteitsremmers, hormonen, operaties) van hun kind of liever willen afwachten?
 2. Mag een school een kind “sociaal transitioneren” (naam en voornaamwoorden wijzigen) zonder toestemming van de ouders?
 3. Hoe draagt u zorg voor de veiligheid van kinderen (meisjes) tijdens bv sport, vakantiekampen, schoolreisjes, wanneer de gewenste vrouw als begeleidster ook een zich als vrouw identificerende man (mogelijk veroordeeld voor pedoseksuele misdrijven) kan zijn?
 1. Mogen psychotherapeuten dysforische kinderen nog anders behandelen dan met affirmatie? Wordt ieder andere (identiteit verkennende) therapievorm als “conversion therapy” beschouwd?
 2. Wordt gewone psychotherapie voor kinderen met genderdysforie straks verboden? 

Botsing met rechten van andere minderheden

 1. Als ook mannen zich als vrouw mogen identificeren, hoe worden dan de rechten van vrouwen uit etnische/religieuze minderheden (bijvoorbeeld Moslim/Joods) gewaardeerd, die niet met vreemde mannen in een publieke ruimte mogen zijn waar zij zich omkleden, sporten, zwemmen en dergelijke? Bij een conflict tussen twee minderheden zoals deze, hoe wordt beslist wiens rechten belangrijker zijn? Volgens welke criteria?
 2. Hoe waarborgt u de rechten van lesbische vrouwen die onder vrouwen willen zijn en onderlinge ontmoetingsplekken willen hebben zonder toegang te hoeven bieden aan mannen die zich identificeren als vrouw?

Verzamelen en interpreteren van data

 1. Hoe worden verdachten straks door de politie geregistreerd: naar sekse of naar genderidentiteit? Is het mogelijk om een goed profiel van een verdachte te maken als diens sekse op papier is veranderd?
 1. Hoe worden criminelen in statistieken geregistreerd: naar sekse, of naar genderidentiteit? Hoe voorkomt u de vervalsing van misdrijf statistieken, bijvoorbeeld van zedendelicten? Als misdaadstatistieken over een aantal jaren een stijging van het aantal vrouwen laten zien, hoe kunnen deze dan juist worden geïnterpreteerd?
 1. Hoe worden statistieken over gezondheid en welzijn geregistreerd: naar (biologische) sekse of naar genderidentiteit? Hoe voorkomt u vervuiling van gegevens en statistieken en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s?

Sport

 1. Worden alle sporten gemengd en alle teams gemengd, of bestaat er straks nog een mogelijkheid om alleen met biologische vrouwen te sporten?
 2. Hoe garandeert u de fysieke en mentale integriteit en veiligheid van vrouwelijke sporters (zowel amateur als professioneel) in contactsporten waarin zij het risico lopen op ernstige blessures in contact met zich als vrouw identificerende mannen (transvrouwen), zowel als medesporter als als tegenstander?
 3. Hoe garandeert u dat vrouwelijke wedstrijdsporters (zowel amateur als professioneel) hun eigen ambities kunnen verwezenlijken zonder te worden overtroefd door zich als vrouw identificerende mannen (transvrouwen)?

Vrouwenquotum

 1. Hoe zorgt u ervoor dat het vrouwenquotum inderdaad vervuld wordt door vrouwen en niet door mannen die (eventueel tijdelijk) hun geboorteakte hebben laten veranderen?

Slotakkoord

 1. Is een vrouwenkoor verplicht om bas- en baritonpartijen in te oefenen met mannen met een basstem of baritonstem die zich identificeren als vrouw?